ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНА И ИЗВЪНГАБАРИТНА ТЕХНИКА

Разполагаме с тежковози за превоз на извънгабаритна и строителна техника. Максимален полезен товар 60 тона.

тежковози

тежковози