ХЕНГЕРИ

Предимството на този вид камиони е бързото товарене / разтоварване и големия обем товари, които могат да превозят.

Обем: до 120 m3.

На Ваше разположение са хенгери със следните параметри височина/ширина/дължина:

  • Хенгер 3.00 м / 2.48 м / 7.70 м       3.00 м / 2.48 м / 7.70 м
  • Хенгер 3.00 м / 2.48 м / 7.20 м       3.00 м / 2.48 м / 8.10 м