ЦИСТЕРНИ

Разполагаме с над 100 цистерни подходящи за превоз на хранителни продукти, горивни и смазочни продукти. Голяма част от превозните средства са оборудвани и шофьорите са обучени и сертифицирани за превоз на товари по ADR конвенция.

Хранителните цистерни разполагат с висококачествена изолация последно поколение и подгрев до 85 градуса. Цистерните са пригодни и за превоз на спирт или други хранителни продукти изискващи превоз по ADR конвенция.

Разолагаме и с контейнери, сертифицирани за превоз на хранителни продукти, подходящи за интермодален транспорт. Сертифицирани са по ADR и RID. Разполагат с подгряване. Обем 30000 литра / една клетка.

Цистерните за превоз на светли горива и биоетанол са оборудвани с помпи и броячи отчитащи преминаващото количество гориво. Възможност за горно и долно пълнене.

Хранителни цистерни

Ние разполагаме с последно поколение цистерни предназначени за превоз на хранителни продукти (блечни и производни, вина, плодови сокове и нектари, олио, шоколад и т.н.), разполагащи с:

  • Висококачествена изолация която позволява поддържане на оптимална температура по време на транспорт.
  • Подгряване-позволява превоз на продукти изискващи постоянна висока температура.
  • ADR за превозна хранителен спирт (или други хранителни продукти изискващипревоз по ADRконвенция)

Горивни цистерни

Фирмата разполага с цистерни за превоз на светли горива и биоетанол. Оборудвани са с помпи и броячи отчитащи преминаващото количество гориво, горно и долно пълнене. Цистерните разполагат с общ кран за разтоварване, разположен в кутия в задната част. Всички клетки са свързани с обща термоизолирана тръба под цистерната. Всяка клетка има отделен кран, което позволява да се разтоварват точно определени клетки или всички заедно.

Всички наши превозни средства са оборудвани с допълнителен комплект накрайници, което ни позволява да товарим и разтоварваме в различни държави използващи различни стандарти на завиващите накрайници.