ОТДЕЛИ

Отдел Турция

ИМЕ Телефон Език E-mail
Жулиета Атанасова 00359889700407 Български / Английски jatanasova@pimk-bg.eu

Отдел Италия

ИМЕ Телефон Език E-mail
Николай Христозов 00359884758898 Български / Италиански / Английски nhristozov@pimk-bg.eu
Денис Чолев 00359893406747 Български / Английски dcholev@pimk-bg.eu

Отдел Испания

ИМЕ Телефон Език E-mail
Весела Филипова 00359885141819 Български / Испански vfilipova@pimk-bg.eu

Отдел Износ от България

ИМЕ Телефон Език E-mail
Пресиян Бизеров 00359886506008 Български / Немски / Английски pbizerov@pimk-bg.eu

Отдел Хладилен транспорт

ИМЕ Телефон Език E-mail
Кирил Донев 00359889737423 Български kdonev@pimk-bg.eu
Димитър Арабаджиев 00359885262010 Български darabadzhiev@pimk-bg.eu