"ПИМК“ ООД извършва и транспортни услуги за сметка на международни логистични компании. Сред нашите големи партньори са MARS Lojistik. Във фирмата ни работят 86 спедитора, разделени в следните направления: Вътрешноевропейски транспорт; Турция; Гърция; Германия и Австрия; Франция и Португалия; Испания; България.

  • Превоз на групажни товари
  • Превоз на частични и комплектни товари
  • Превоз на текстилни изделия с дрехарки
  • Превоз на високообемни товари
  • Превоз на свръхтежки товари
  • Превоз на живи животни
  • Превоз на хладилни товари; с 1 или 2 температурни режима
  • Превоз на инертни материали
  • Превоз на течности за хранително вкусовата промишленост, включително течности изискващи температура до 85 °С при превозване
  • Превоз на горива и масла