Освен услугите пряко свързани с превоз на товари, ние можем да Ви бъдем полезни с широк спектър съпътстващи и допълнителни услуги, с които можем да спестим Вашето време. Ние можем да Ви бъдем полезни и с:

1. Предоставяне на складови площи под наем.

2. Предоставяне на всякакъв тип услуги съпътстващи складова дейност, като:

  • Товарене и разтоварване.
  • Депалетизиране и палетизиране
  • Стречоване
  • Укрепване на товари

3. Сервизни услуги по ремонт на камиони и ремаркета.

4. Разполагаме със собствен тракер за съдействие при пътно транспортни аварии и произшествия.