ПИМК Iveco NP400 на природен газ

ПИМК пусна по пътищата Iveco NP400 на природен газ

Новите камиони не замърсяват въздуха и изпускат с 99% по-малко ФПЧ от дизеловите

PIMK пусна камиони на природен газ, които почти не замърсяват атмосферата . Компанията ни инвестира близо 10 млн. лева в 50 камиона, които вече се движат по пътищата. Екологичните показатели на Iveco NP400 са впечатляващи. Те изхвърлят 99 % по-малко фини прахови частици и 90 % по-малко неметанови въглеводороди, в сравнение с най-масовите превозни средства с дизелов двигател Euro 6.

От PIMK Green transport сме заложили на природния газ, като едно от най-екологичните и чисти гориво за двигатели с вътрешно горене. Освен че са по-икономични и екологични, камионите съществено намалят и шумовите емисии в централните градски части и по време на нощни курсове.

През последните години от PIMK залагаме на значителни инвестиции във въвеждането на екологичен транспорт. Компанията ни показва своята отговорност към околната среда и битката с намаляване на CO2 емисиите.

Освен шосейната линия PIMK Green transport, от компанията създадохме и PIMK Rail, която оперира на Интермодалния терминал край Пловдив. Истински бум предизвикаха курсовете между Пловдив и Черкезкьой, като всеки един от тях съдържа 34 вагона и 1400 тона товар в посока. Това на практика изкарва над 200 тира само за седмица от пътищата и граничните пунктове, с което се намалят и вредните емисии.